PUBLICITAT

TARIFES

SPOT TRADICIONAL

El spot tradicional és un anunci de 20 ó 30 segons que s’inserix en els blocs de publicitat de la programació.

 • El cliente pot facilitar el seu anunci
 • TEVE4 pot realitzar el spot seguint els criteris del client
 • El cost d’emissió va en funció del número de passes contractats i de les franges horàries seleccionades per a la seua emissió.
 • El cost de realització va en funció de la complexitat tècnica i de les hores necessaries per a la seua confecció.

Captura

LA RÀFAGA

Es un concís anunci de 5 segons que s’inserix en els blocs de la publicitat de la programació.

 • Pot aportar-la el client.
 • TEVE4 pot realitzar-la seguint els criteris del client.
 • El cost d’emissió va en funció del número de passes contractats i de les franges horàries seleccionades per a la seua emissió.
 • El cost de realització va en funció de la complexitat tècnica i de les hores necessaries per a la seua confecció.

4

LA PANTALLA FIXA

La Pantalla Fixa, o «cartó» consisteix en la projecció durant 10″ d’una imatge fixa en la que el client presenta la seua empresa o producte amb els detalles que li interese destacar.

 • El cost d’emissió va en funció del número de passes contractats i de les franges horàries seleccionades per a la seua emissió.
 • El cost de realització l’assumeix TEVE4. El client facilitarà la imatge a incorporar.
 • TEVE4 adaptarà els textos i referències que especifique el client.Captura

LA SOBREIMPRESSIÓ

La Sobreimpressió pot ser de «faldó» o de «finestra».

 • «Faldó»: consisteix en la incorporació d’una franja publicitària en la base de la pantalla de TV durant la rentransmissió d’un programa.
 • “Finestra”: el “faldó” s’amplia en una franja lateral de la pantalla, generant l’efecte «finestra» sobre la programació.
 • El cost d’emissió va en funció del número de passes contractats i de les franges horàries seleccionades per a la seua emissió.
 • El cost de realització l’assumeix TEVE4. El client facilitarà les imatges i logos a incorporar. TEVE4 adaptarà els texts i referències que especifique el client.

7

EL PATHFINDER

Consisteix en la inserció d’un logo o imatge en un cantó de la pantalla durant la retransmissió d’un programa. Pathfinder significa explorador, guía o buscador de camins. Un concepte que, incorporat a la publicitat permet definir a l’anunciant, producte o empresa que s’asome en un programa com a referència d’un nou canvi o idea.

 • El cost d’emissió va en función de la seua duració, del número de pases contractats i de les franges horàries seleccionades per a la seua emissió.
 • El cost de realització l’assumeix TEVE4. El client facilitarà les imatges i logos a incorporar. TEVE4 adaptarà els textos i referències que especifique el client.

9

LA PRESCRIPCIÓ

La Prescripció és la referència directa del presentador d’un programa a una determinada acció publicitària. El presentador explica personalment el contingut de l’anunci, inclús mostrant el producte.

 • El cost d’emissió va en funció de la seua duració, del número de passes contractats i de les franges horàries seleccionades per a la seua emissió.
 • El cost de realització l’assumeix TEVE4. El client facilitarà les imatges i logos a incoporar. TEVE4 adaptarà els textos i referències que especifique el client.Captura

EL PATROCINI

Les empreses o anunciants de TEVE4 tenen la posssibilitat de patrocinar un determinat programa o secció, be siga com acció comercial que reforça la seua imatge pública o com una estratègia de Responsabilitat Social Corporativa.

 • La inversió del patrocinador va en funció de la tipología del programa; i els detalls de l’acord permeten tot tipus de possibilitats de compensació publicitària.